Impressum

 

Wie zijn wij?‎

 

SA Saycom

Visuele communicatie via borden en displays

 

Missie‎

‎Als specialist in design en communicatie op het verkooppunt beheert Saycom deze projecten voor haar klanten van A tot Z.

 

Contact

‎SA Saycom

Rue du Chénia, 17 – 7170 MANAGE

 

+32 64 31 07 70

info@saycom.be

BE 0426.261.847

 

‎SA Saycom verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎