Producten : Een breede gamma van POS communicatie producten

Diensten

Het Global Concept, een volledige, op de klant afgestemde dienstverlening

Vorm geven aan een project en aangepaste communicatiemiddelen ontwerpen voor een verkooppunt is een veelzijdige opdracht die veel kennis van zaken vereist. Van dat uitgangspunt vertrok Saycom om zijn dienstverlening uit te stippelen. Het eindresultaat is het "Global Concept", een vernieuwende benadering die elke klant een volledig, individueel antwoord biedt. Daarmee komen we tegemoet aan alle noden, van het eenvoudigste tot het meest complexe probleem. Bovendien geven we de klant de kans om zijn eigen oplossing te vinden.

Wat is nu het principe van het "Global Concept"? Saycom biedt zijn klanten een reeks van tien diensten in overeenstemming met de tien mogelijke fasen van een project of product. Want die tien diensten koppelen alle stadia die verband houden met de communicatie of vormgeving van de verkooppunten: ontwerp, engineering, prototyping, fabricage, plaatsing en onderhoud. Elke klant kan uit dat aanbod de dienstverlening kiezen die hij echt nodig heeft.

Dienstverlening naar keuze

Dankzij het "Global Concept" krijgt de klant de gezochte oplossing op maat. Zo kan hij kiezen voor een totaalpakket, waarbij Saycom de verschillende stadia van zijn project van a tot z begeleidt. Daarnaast kan een klant de voorkeur geven aan een gerichte tussenkomst, door à la carte de dienst(en) te kiezen die hij nodig heeft.

Een integrale benadering voor meer toegevoegde waarde

Saycom dekt alle behoeften van zijn klanten dankzij zijn globale dienstverlening. Daartoe behoren:

  • maximale samenhang tussen de diverse luiken van hetzelfde project;
  • een rechtstreeks beheer van elke dienst, zonder tussenkomst van onderaannemers, en dus meer flexibiliteit en een optimale kwaliteits- en haalbaarheidscontrole;
  • slechts één gesprekspartner per project, ongeacht de complexiteit;
  • een totale beheersing van de uitvoeringstermijnen en de kosten;
  • ontwerpen die steeds rekening houden met de technische eisen van de productie en de uitvoering. 

Een globaal concept,  een aanbod van tien diensten

Het "Global Concept" van Saycom staat voor een assortiment van tien diensten gericht op de communicatie in de verkooppunten.

Recyclage Creative Studio NL