Producten : Een breede gamma van POS communicatie producten

Survey

Een noodzakelijk onderzoek naar de inplanting

Om perfect in overeenstemming te zijn met de doelstellingen moet visuele communicatie rekening houden met de toestand van de vestiging. Vóór het reclamemateriaal geplaatst wordt, moet men dus de specifieke omgeving van elk verkooppunt door en door kennen. Om het project efficiënt voor te bereiden, maakt het technisch team van Saycom dus een zorgvuldige analyse van het verkooppunt en de omgeving.

Afmetingen en foto’s

Wat is nu het doel van deze plaatsbepaling? Eenvoudigweg nagaan welke elementen een impact kunnen hebben op de plaatsing en visibiliteit van het reclamemateriaal. Daarbij moeten bepaalde stedenbouwkundige normen nageleefd worden, maar verder moet men ook controleren of er stadsmeubilair voor een bord zal staan, wat de afmetingen en het uitzicht van het verkooppunt zijn, enz. In de praktijk maken we een fotoreportage en bepalen we de afmetingen van de vestiging, waarna een simulatie gemaakt wordt. Op die manier kan de klant met kennis van zaken zijn akkoord geven. Voor maximale doeltreffendheid worden alle karakteristieken van een verkooppunt opgenomen in een door Saycom beheerde gegevensbank.

Engineering Fabrication